Waar houdt de jeugdcommissie zich mee bezig?

De jeugdcommissie houdt zich bezig met alles op het gebied van jeugd.

Wij doen dit samen met 4 andere clubs uit de directe omgeving. De clubs zijn:

 • Rotaryclub Helmond Centrum
 • Rotaryclub Helmond Regio
 • Rotaryclub Gemert-Laarbeek·
 • Rotaryclub Das (Deurne-Asten-Someren)

Wij werken samen en zijn ieder een jaar verantwoordelijk voor een onderwerp. Elk jaar ben je verantwoordelijk voor een ander onderdeel.

Er zijn een 7-tal onderwerpen

 1. Vlielandkamp
 2. Handicamp en Internationaal Handicamp Summertour
 3. Shep
 4. New Generation
 5. Jaaruitzending
 6. Rotaract
 7. Ryla

Ad 1. Vlielandkamp

Kinderen uit probleemgezinnen op verhaal laten komen op een korte vakantie.
De doelgroep zijn kinderen tussen de 8 en de 10 jaar.
Elk jaar in de zomervakantie wordt deze activiteit georganiseerd en duurt tussen de 8 tot 10 dagen.

Ad 2. Handicamp, Internationaal Handicamp & Summertour

 • HANDICAMP: Vakantie voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten kinderen die op dit kamp hun grenzen leren overschrijden bij allerlei activiteiten. De doelgroep is kinderen tussen de 14 en 20 jaar en wordt meestal inde meivakantie gehouden en duurt 5 dagen.

 • Het INTERNATIONALE HANDICAMP vindt plaats in Noorwegen en is voor kinderen tussen de 20 en 25 jaar

 • SUMMERTOUR: Jongeren uit alle windstreken van de wereld kunnen 3 weken in de zomervakantie naar een land dat een summertour organiseert. De tour duurt 3 weken en wordt verdeeld over 3 aparte weken in een ander deel van het land.
  De doelgroep is jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Ze verblijven bij gastgezinnen en gaan elke dag een activiteit ondernemen

Ad 3. SHEP (Summer Holiday Exchange Program)

Mogelijk 1 student zal Family to Family worden uitgezonden voor een periode van 3 tot 6 weken naar diverse landen in Noord-of Zuid Amerika en Japan. De uitzending is op basis van wederkerigheid, dus er moet terug ontvangen worden.

Doelgroep zijn jongeren van 16 tot 19 jaar en vindt plaats in de zomervakantie.

Ad 4. New generation

Een aantal studenten uit het buitenland (liefst landen die minder ontwikkeld zijn) krijgen de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling d.m.v. een stage te lopen bij Nederlandse bedrijven.

De leeftijdgrens is maximaal 30 jaar en duurt 8 weken. Ze verblijven in gastgezinnen.

Ad 5. Jaarstudent

Een student uit de regio wordt uitgezonden en er wordt een student terug ontvangen.
Internationale uitwisseling is voor de bevordering van wederzijds begrip en vriendschap.

Het zijn jongeren uit verschillende landen over de gehele wereld. Ze verblijven een jaar en draaien ook gewoon mee op de school van het land.. Ze verblijven 4 maanden bij 3 verschillende gastgezinnen met een back-up gezin.

Ad 6. Rotoract

Dit zijn jongeren (16-30) die graag ook bij een Rotaryclub willen zitten alleen nog te jong zijn.

Zij vullen de Rotarygedachten op geheel eigen wijze in.

Ad 7. RYLA

Studenten( 18-26 jaar) die voor een weekend met elkaar van gedachten gaan wisselen m.n. over het onderwerp leiderschapskwaliteiten.

Verder nodigt de commissie een paar keer per jaar een deelnemer uit die aan een van de bovenstaande activiteit heeft deelgenomen en vertelt zijn of haar ervaringen.