Vocational services de basispijler van de Rotary gedachte

groot-vocational.gif

Basispijler Rotary: Vocational

Een van de basispijlers van de Rotary gedachte en de Rotary organisatie is de Vocational Service:

AANDACHT, HULP & DIENSTVERLENING MET BETREKKING TOT ALLES WAT TE MAKEN HEEFT MET HET UITOEFENEN VAN EEN BEROEP OF EEN VAK

Dit ongeacht of het nu gaat om het uitoefenen van je beroep of je vak in een onderneming, bij een instelling of bij de overheid.

Kortom Vocational Service vraagt aandacht voor en besteedt aandacht aan de wijze waarop werk wordt vormgegeven en verricht en besteedt daarnaast aandacht aan beroepskeuze en beroepsopleiding.

Belangrijk is de rol die ethiek daarbij speelt.

Binnen Rotary wordt steeds aandacht gevraagd voor ethiek in het werk naast belangrijke elementen zoals professionaliteit, kwaliteit en renumeratie of winst.

Overdracht van kennis

Vocational Service initieert en organiseert overdracht van kennis over de verschillende beroepen binnen en buiten ondernemingen, probeert beroepsvoorlichting vorm te geven en besteedt aandacht aan jongeren die nog volop bezig zijn om te komen tot een beroeps- of vakkeuze. Dit gebeurt in voorlichting op scholen en elders; maar ook in individuele gesprekken.