Recente goede doelen

Ons uitgangspunt

Anderen te helpen is één van de belangrijke speerpunten van Rotary. Er wordt wereldwijd veel geld gegenereerd door middel van allerlei activiteiten, opgezet door Rotary. Wij doen daar met Quartier van Peellandt van harte aan mee, al proberen we juist onze doelstellingen op regionaal of plaatselijk niveau te realiseren waarbij onze gift een essentiële bijdrage kan leveren.

Hieronder een overzicht van de goede doelen die we recent gesponsord hebben

Hospice logeerhuis Valkenhaege

 >> Website Hospice Valkenhaege

Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe is een palliatieve zorgvoorziening voor terminale gasten en hun naasten waar zij zich kunnen voorbereiden op het levenseinde: "We willen onze gasten in deze laatste levensfase de hoogst mogelijke kwaliteit van leven bieden."

Daarnaast wordt zorg geboden aan gasten die dat tijdelijk nodig hebben. Bijvoorbeeld voor of na een ziekenhuisopname of in afwachting van opname in een andere passende zorgvoorziening. Maar ook in situaties waarin zorg aan huis niet toereikend of mogelijk is.

Wensambulance Brabant

>>www.wensambulancebrabant.nl

Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek.

Supersociaal

>>www.supersociaal.nl

Super Sociaal is een supermarkt waar mensen met een beperkt financieel budget levensmiddelen tegen flink gereduceerde prijzen kunnen kopen. In Helmond zijn er tussen de 400 en 500 huishoudens die daarvoor in aanmerking komen. Huishoudens die gemiddeld minder dan 10 euro per dag te besteden hebben voor eten, drinken, kleren, schoenen en dergelijke. Er geldt een inkomenstoets om in aanmerking te komen voor een winkelpas.

Twee jaar op rij zijn we gaan winkelen met kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, geselecteerd door de Supersociaal organisatie. De kinderen mochten allemaal een complete garderobe kopen. En de afsluiter van de dag werd bij de Mac Donalds gevierd.

Inloophuis de Cirkel

>>www.inloophuisdecirkel.nl

Een regionaal, laagdrempelig inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Een gesprek bij een kop koffie, een ontmoeting met een lotgenoot, meedoen met een activiteit, luisteren naar een lezing of op zoek naar informatie in een laagdrempelige huiskamersetting.

KIKA Kinderkanker

>>www.kika.nl

De stichting heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Meer specifiek streeft KiKa naar:

  • Verhoging van de genezingskans
  • verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk)
  • Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd)

Stichting Welzijn Ouderen Helmond

>>www.swohelmond.nl

De SWOH heeft als doel het welzijn van alle ouderen in Helmond en hun mantelzorgers te bevorderen. Onder welzijn verstaan zij zelfredzaamheid, sociaal leven, cultuur, educatie, sociale veiligheid, financiën, wonen, gezondheid en het vervullen van dagelijkse levensbehoeften. Beroepskrachten en goed opgeleide vrijwilligers kunnen daarbij ondersteunen.

Om het welzijn te bevorderen van ouderen en hun mantelzorgers biedt de SWOH informatie, advies en ondersteuning. Daarnaast zijn er diensten beschikbaar die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen door de ouderen of de mantelzorger te ontlasten.