Programma commissie

Doel programmacommissie

De programmacommissie van Rotary Club - Quartier van Peellandt streeft er naar om een aantrekkelijk 2-wekelijks programma te bieden.

Getracht wordt om met interessante sprekers en thema's de clubavonden op te luisteren en een toegevoegde waarde te leveren aan het lidmaatschap van RC Quartier van Peellandt.

Totstandkoming programma

In nauwe samenwerking met het bestuur en de diverse commissies binnen onze club, wordt het programma ingevuld. Daarbij wordt (voor zover mogelijk) tevens aansluiting gezocht bij het jaarthema (van Rotary Nederland en RC Quartier van Peellandt) evenals actuele onderwerpen. Daarnaast staan persoonlijke ervaringen en specialismen hoog in het vaandel.

Zowel eigen leden als externe sprekers verzorgen de invulling van onze clubavonden. Met regelmaat worden daarbij ook externe locaties bezocht (en bewonderd).

Tot slot vinden er jaarlijks enkele uitwisselingsprogramma’s plaats met andere rotaries, om ook vriendschappen buiten de eigen club te maken en te onderhouden.