Over onze zusterclub Rotary Club Kevelaer

2008 – Kevelaer ‘biedt zich aan’

In 2008 vonden wij de tijd rijp om en samenwerking aan te gaan met een buitenlandse club. Voorwaarde die het bestuur daarbij stelde was, dat de club op maximaal 2 uur rijden van Helmond moest liggen. Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen om tot een intensieve samenwerking te kunnen komen en we de contacten niet noodzakelijkerwijze moeten beperken tot een of twee keer per jaar.

Kort nadat wij contact gezocht hadden met de gouverneurs uit de grensgebieden met Duitsland en België melde zich de pas opgerichte club uit Kevelaer uit Duitsland. Over en weer klikte het en sinds 2008 hebben we gezamenlijk tal van activiteiten ontplooid.

2011 – Hoogtepunt concert ‘Mors et Vita’

Hoogtepunt is ongetwijfeld dat we gezamenlijk het Rotary Orkest Duitsland uitgenodigd hebben. Eind 2011 heeft het orkest samen met koren uit Kevelaer en solisten een prachtige uitvoering gegeven van "Mors et Vita" van Charles Gounod zowel in Kevelaer als in Helmond. Met de opbrengst van dit geweldige concert hebben we zowel KIKA en het Hospice Valckenhaeghe te Helmond een steun in de rug kunnen geven.

2012-2013 - Intensivering onderlinge contacten

In het bestuursjaar 2012-2013 worden de contacten verder geïntensiveerd vooral door het deelnemen aan de wederzijdse bijeenkomsten en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Contactgegevens RC Kevelaer

De contactgegevens en meer achtergrondinformatie zijn te vinden op de >>website van onze zusterclub