Leden commissie

groot-nieuwe-leden.gif

Doelstelling ledenaantal

De ledencommissie streeft er naar het ledenaantal op bepaalde hoogte te houden. Door uitstromen van een aantal pensionada's, (niet omdat het moet, maar omdat ze kiezen voor een vervolgstap), ligt er een behoefte om het ledenaantal weer te verhogen. We zijn en gaan creatief op zoek naar interessante mensen voor onze club.

Uitbreiding gezocht

Kijkend naar de classificaties zouden we graag uitbreiding hebben in de groepen:

  • Gemeentelijke overheden
  • Banken
  • Creatieve beroepen
  • Levensbeschouwelijke groeperingen
  • Accountancy/Belastingadvies·
  • Maakindustrie·
  • Andere nog niet aanwezige classificaties

 

Introductieperiode nieuwe leden

Naast het actief zoeken naar nieuwe leden, ziet de commissie ook toe op het zorgdragen voor een goede introductieperiode. Goede informatie en begeleiding van nieuwe leden is hierbij essentieel.

Daarnaast zal de ledencommissie er op toezien dat bestaande leden die (een langere) periode niet kunnen komen, betrokken blijven. Dit kan de ledencommissie niet alleen. Ook hier geldt een appèl aan elk lid om gezamenlijk in de gaten te houden dat betrokkenheid blijft.

Mentor

Als een potentieel lid daadwerkelijk is toegetreden zal een mentor beschikbaar zijn. De ledencommissie heeft er veel vertrouwen in dat de club regelmatig nieuwe leden zal begroeten.

Kortom….aan de slag!