Community commissie

De commissie zorgt voor het dienen van de plaatselijke gemeenschap. De community gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door financiele ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Rotary fungeert hierbij als een lokale motor.