Clubservice/Fellowship

groot-fellowship.gif

Het belangrijkste aspect van Clubservice is de vraag:

“Wat kunnen de leden voor elkaar betekenen?”
In de club moet er een band ontstaan tussen de leden die zich laat omschrijven als “tussen vriend en goede kennis in”.

Lief & leed

Met clubleden kun je lief en leed delen; ze zijn bereid om naar je te luisteren en je ook advies te geven. Daarnaast is het zeker prettig dat je als leden bij elkaar beroepsmatig te raden kunt gaan. In iedere club zullen de nodige gratis medische consulten worden verstrekt. En ook adviezen op juridisch, notarieel of fiscaal terrein zijn altijd per direct beschikbaar.

Ook het inschakelen van elkaars bedrijven is een vanzelfsprekende gewoonte omdat je elkaar kent en dus blindelings kunt vertrouwen. Dit is wat je ook zou kunnen noemen de automatische Rotary clubservice.

Goede onderlinge sfeer

De leden die in de commissie clubservice zitten pogen daar waar mogelijk en nodig een bijdrage te leveren aan het maximaliseren van de goede onderlinge sfeer. Nieuwe leden worden tijdig bijgesproken over de algemene doelstellingen van Rotary en die van de club in het bijzonder.

Betrokken partners

Om de partners bij het clubgevoel te betrekken organiseert clubservice in overleg met de programma commissie een aantal partneravonden. Avonden met een informatief, cultureel , sportief of sociaal doel.

Speciale gelegenheden

Ook voor de speciale gelegenheden zoals clubjubilea, bestuursoverdracht en Nieuwjaarsdiner neemt clubservice het voortouw om er een gepast feest van te maken.

Fellowships zijn ook...

Het bijzondere aan Rotary is dat het over grenzen heen gaat.  Stel dat je helemaal gek van oude auto's bent en met jou vele andere (internationale) rotarians, dan kan het maar zo gebeuren dat er een Oude-Auto's-Fellowship wordt gestart. Een groep mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren, allemaal Rotarians met één en dezelfde passie voor oude auto's die over grenzen en individuele serviceclubs heen gaat.